Consument

Als u een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek heeft dan lost u tijdens de looptijd van de hypotheek niets af. Op zich prettig, want u profiteert daarmee optimaal van de hypotheekrente aftrek (als u de hypotheek bent aangegaan vóór 1 januari 2013 of daarna als u de hypotheek onder de juiste spelregels heeft meegenomen naar een nieuwe woning of heeft overgesloten naar een andere geldverstrekker).

Er zijn bij een aflossingsvrije hypotheek echter wel enkele elementen om over na te denken:

1. Rentepercentage
Een aflossingsvrije hypotheek wordt niet verplicht tussentijds afgelost aan de geldverstrekker. Dat vormt een extra risico voor de bank. Daarom is de rente voor aflossingsvrije hypotheken vaak enkele tiende van procenten hoger dan voor lineaire of annuïtaire hypotheken.

Het is in dat licht de vraag of tussentijds aflossen voor u voordelen oplevert. Wat in uw geval voordelig is, hangt helemaal af van uw huidige hypotheekrente, de totale hypotheeksom, uw woningwaarde en uw eigen vermogen. Raadpleeg uw hypotheekadviseur voor een goed advies hierover.

2. Verlengen hypotheek op einddatum mogelijk?
Aan het einde van de looptijd van de hypotheek dient u de hypotheek (in principe) af te lossen. Dat geldt ook voor een aflossingsvrij leningdeel.

De geldverstrekker kan u toestaan dat u de lening aan het einde van de looptijd voortzet. Dit is echter een gunst en geen recht. Of u de lening voort kunt zetten hangt af van uw (pensioen)inkomen bij het einde van de looptijd van uw hypotheek, uw restantschuld op de einddatum en de hypotheekregels die dan gelden. Uw hypotheekadviseur kan u hier meer inzicht in geven.

3. Binnenkort met pensioen
Gaat u binnen 10 jaar met pensioen? Houd er dan rekening mee dat uw inkomen bij pensionering lager is dan uw huidige inkomen. Bij de acceptatie van uw nieuwe hypotheek, bij verlengen of bij het aanpassen kijkt de geldverstrekker naar uw pensioeninkomen. Hierdoor is het hypotheekbedrag dat u maximaal kunt lenen lager.

4. Waarde woning
Op de einddatum van uw hypotheek kijkt de geldverstrekker bij een mogelijke wens tot verlenging altijd naar de waarde van uw woning. Als de waarde van de woning lager is dan de resterende hypotheek (of in de buurt ligt van dat bedrag), dan zal de geldverstrekker (gedeeltelijke) aflossing eisen. Hoe lager uw hypotheek is ten opzichte van de waarde van uw woning, hoe lager de risicoklasse is. Hoe lager de risicoklasse, hoe minder rente u betaalt.

5. Ander vermogen
Het kan zijn dat uw over vermogen beschikt, bijvoorbeeld omdat u beleggingen heeft, een spaar- of beleggingspolis, of een erfenis heeft ontvangen. U kunt dit eigen geld eventueel gebruiken om uw hypotheek nu (of in de toekomst) te verlagen.

6. Hypotheekrente aftrek
De hypotheekrente aftrek is beperkt tot maximaal 30 jaar. Deze 30 jaar is alleen van toepassing als u aan alle fiscale voorwaarden voldoet. Anders is deze periode korter. Daarnaast is het de afgelopen jaren een trend, dat de hypotheekrente aftrek steeds verder beperkt wordt. Als de hypotheekrente aftrek beperkt wordt dan stijgen uw netto maandlasten. Als u geen hypotheekrente aftrek meer heeft zijn uw netto maandlasten gelijk aan uw bruto maandlasten. Hierdoor wordt het hypotheekbedrag dat u maximaal kunt lenen lager.

Dit zijn zomaar enkele aandachtspunten om over na te denken als u een (gedeeltelijke) aflossingsvrije hypotheek heeft. Uw geldverstrekker en hypotheekadviseur kunnen u helpen met inzicht en het bieden van oplossingsmogelijkheden om te voorkomen dat de betaalbaarheid van uw hypotheek op de einddatum in gevaar komt.

Contact

E-mail
info@hypotheekbond.nl

Telefoon
020 758 2111

Adres
De Nationale Hypotheekbond
Diemermere 1
1112 TA Diemen

-->

Volg ons

Nieuwsbrief

Aanmelden