Geldverstrekker

Het Financieel Stabiliteitscomité heeft eind 2017 gesproken over de risico’s van aflossingsvrije hypotheken. Naar aanleiding daarvan roept het comité kredietverstrekkers op een gerichte aanpak te ontwikkelen en intermediairs daarbij te betrekken.

Meer dan de helft van de hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens bestaat uit aflossingsvrije leningen. Omdat op deze leningen niet regulier wordt afgelost, kunnen aan het einde van de looptijd ervan problemen ontstaan. Huishoudens kunnen te maken krijgen met hogere hypotheekuitgaven in combinatie met een lager (pensioen)inkomen, waardoor het risico ontstaat dat het huis ongewild verkocht moet worden. Op het niveau van individuele huishoudens verschillen de risico’s sterk. Door tijdig hun financiële situatie in kaart te brengen en -indien nodig- maatregelen te treffen, kunnen huishoudens eventuele toekomstige problemen voorkomen. Kredietverstrekkers en intermediairs spelen een belangrijke rol bij het informeren van klanten over de risico’s en het aandragen van mogelijke oplossingen, zoals extra aflossen en het verkleinen van het aflossingsvrije deel van de hypotheek.

Wij bieden een ‘Einde looptijd rapport’ aan waarmee leningnemers inzicht krijgen in het benodigde inkomen om hun hypotheek op de einddatum voort te kunnen zetten. Hierbij zijn we uitgegaan van de huidige wettelijke leennormen. Met dit inzicht heeft de leningnemer de mogelijkheid (indien nodig) om tijdig actie te ondernemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan extra aflossing(en) of een omzetting van de aflossingsvrije hypotheek naar een hypotheekvorm waarbij u maandelijks aflost.

Daarnaast kunnen wij voor leningnemers een persoonlijk rapport maken op basis van de actuele inkomens- en pensioengegevens. Dit rapport toont dan de financiële situatie aan het einde van de looptijd van de hypotheek én bij pensionering. Aan de hand van de hoogte van de hypotheek wordt de hoogte van het benodigde inkomen bepaald waarmee de leningnemer op basis van de huidige toetsnormen de hypotheek kan verlengen dan wel een nieuwe hypotheek kan afsluiten. De leningnemer ziet dan direct of er een probleem ontstaat bij een wens tot verlenging van de hypotheek op de einddatum.

Ten slotte kunnen we ook product- en klantgegevens van uw klanten met een aflossingsvrije hypotheek delen met de bijbehorende adviseurs in onze applicatie PortefeuilleSignalen. U kunt dan de resultaten van uw acties meten, standaard communicatie inrichten (brieven, e-mails) en zelfs mutaties digitaal aanleveren in uw backoffice.

Contact

E-mail
info@hypotheekbond.nl

Telefoon
020 758 2111

Adres
De Nationale Hypotheekbond
Diemermere 1
1112 TA Diemen

-->

Volg ons

Nieuwsbrief

Aanmelden